Konkurs aktywizujący lokalne społeczności – 2017

22 września 2017

Grupa docelowa:

Organizacje działające na rzecz aktywizacji Seniorów

Zasady:

Aby wziąć udział w konkursie „Adamed dla Seniora” wystarczyło zgłosić projekt realizowanej lub planowanej inicjatywny, poprzez: pocztę tradycyjną, elektroniczną lub formularz dostępny na stronie: adamed.com.pl/pl/adamed-dla-Seniora/.

Każde nadesłane zgłoszenie powinno było zawierać prezentację dotychczasowych działań na rzecz Seniorów oraz opis aktywności na jaką laureat przeznaczyłby nagrodę wraz
z szacowaną liczbą uczestników przedsięwzięcia. Jedna organizacja mogła przesłać maksymalnie trzy propozycje.

Cel:

Wsparcie tych inicjatyw lokalnych, których koncepcja w głównej mierze zakłada zaangażowanie Seniorów i stworzenie ciekawego i uwzględniającego ich potrzeby projektu.

Nagroda:

Pod uwagę Jury brało takie kryteria jak: intensywność dotychczasowo prowadzonych działań, ich jakość i przejrzystość, uwzględnienie potrzeb osób starszych oraz atrakcyjność i kreatywność zgłaszanego projektu.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Jury wybierało trzy najlepsze projekty, które otrzymały dofinansowanie w kwocie po 10 000 zł każda.

Wśród zwycięskich organizacji znalazły się:

  • Projekt zgłoszony przez IFSMA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny skupiał się na trzech głównych filarach: edukacji, aktywizacji oraz integracji. W jego ramach przygotowane zostały wykłady skierowane zarówno do Seniorów, jak i szerszego grona odbiorców – studentów kierunków medycznych oraz pracowników ochrony zdrowia. Spotkania koncentrowały się na tematyce związanej z ageizmem, zdrowiem publicznym, aktywizacją Seniorów oraz komunikacją z pacjentem geriatrycznym. W ramach projektu zorganizowany został również Dzień Seniora IFMSA-Poland, który odbył się w co najmniej 10 oddziałach Stowarzyszenia.
  • Projekt Domu Kultury w Kętach o nazwie „Trening czyni mistrza”, koncentrował się na poprawie motoryki, wydolności oraz umiejętności taktycznych i technicznych osób starszych. Głównym celem było przygotowanie uczestników do udziału w lokalnych olimpiadach. Dodatkowo dla wszystkich zaangażowanych w projekt Seniorów zorganizowane zostały mini zawody, pozwalające wyłonić najlepszych sportowców. Wśród zaproponowanych uczestnikom dyscyplin znalazły się: bieg kobiet i mężczyzn na 60  i 200 metrów, pływanie, pchnięcie kulą, bule, przełaje rowerowe, tenis stołowy, strzelectwo i łucznictwo oraz sporty zimowe: biegi na nartach, slalom narciarski. Wszyscy zawodnicy objęci zostali również opieką fizjoterapeutów.
  • Celem ostatniego zwycięskiego projektu Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym – „Kazimierz dwóch księżyców” było stworzenie szlaku literacko-turystycznego dla Seniorów, inspirowanego książką „Dwa księżyce” Marii Kuncewiczowej. Szlak przygotowany został we współpracy ze starszymi mieszkańcami Kazimierza Dolnego. Stworzona trasa poddana została konsultacjom społecznym, by w oparciu o uzyskane opinie stworzyć ogólnie dostępny przewodnik.