w trosce o zdrowie i aktywność

Czym jest Adamed dla Seniora?

Adamed dla Seniora to program społeczny, którego celem jest wpłynięcie na zmianę stylu życia seniorów.

Promocja profilaktyki, pozwalającej odpowiednio wcześnie dostrzec problemy zdrowotne

Oddziaływanie na postawy społeczne tej coraz liczniejszej grupy społecznej

Przełamywanie stereotypów związanych z codziennością osób starszych

Efekty działań

Efekty działań

Udział w 28 wydarzeniach Senioralnych m.in. Parada Seniorów, Piknik Pokoleń, Dzień Uniwersytetów III-go wieku, Piknik Pro Seniore, Jarmark Kreatywności

Ok. 50 tys. uczestników wydarzeń pod patronatem Adamed dla Seniora

Edukacja Seniorów m.in. z zakresu konieczności i właściwego czytania ulotek oraz profilaktyki zdrowotnej

Przeprowadzonych blisko 7 tys. konsultacji i badań profilaktycznych m.in. spirometrii, poziomy glukozy, ciśnienia, chirurgii naczyniowej.nej

Ponad 2200 uczestników zajęć z trenerem nordic walking

W 3 ogólnopolskich konkursach udział wzięło 350 Seniorów i organizacji Senioralnych, a pula nagród w konkursach wyniosła blisko 50 000 zł

Współpraca z organizacjami aktywizującymi Seniorów: Fundacja „Ogólnopolskie Porozumienie UTW”, Fundacja Zaczyn

350 zgłoszeń w konkursie dla organizacji senioralnych aktywizującym lokalne społeczności

26 mln zasięgu publikacji w mediach na temat działań podejmowanych w ramach „Adamed dla Seniora”

Konkursy

2019

Konkurs aktywizujący lokalne społeczności

2018

Historie Seniorów

2017

Konkurs aktywizujący lokalne społeczności

Aktualności

Partnerzy strategiczni